Nové smlouvy

V měsíci listopadu došlo k podpisu smlouvy v oblasti VIP služeb, pro klienty společnosti MedicalHelp Česká republika s.r.o., Bank of China a Huawei.