Finance

Faktoring

Nabízíme financování rozdělené do několika produktů malým a středním společnostem v oblasti velkoobchodu, strojírenství, logistiky, autodopravy, potravinářství a služeb, kterým banka není partnerem.
Jak financování v praxi funguje?

 1. Vyplníte jednoduchý dotazník (tabulku) na našich stránkách.
 2. Budete kontaktováni specialistou našeho faktoringového partnera, který Vám navrhne řešení ušité přímo pro vás.
 3. Odběrateli vystavíte fakturu s oznámením o postoupení pohledávky.
 4. Spolu s dokladem o dodání zboží či služby zašlete fakturu také faktoringové společnosti.
 5. Do 24 hodin vám bude vyplaceno 70-90% z částky včetně DPH.
 6. Po datu splatnosti uhradí odběratel fakturu na účet faktoringové společnosti.
 7. Poté vám bude vyplacena zbývající částka do výše 100%

Tato služba stojí obvykle 0,5-2% z postoupené faktury. (po realizaci)
Co musíte splnit?

 • Prodávat zboží nebo služby jiným podnikatelským subjektům
 • Mít aktuální faktury ve splatnosti ve výši min. 500 000 kč
 • Mít splatnost vašich faktur v rozmezí 30-120 dní
 • Nemít zastavené pohledávky u žádných finančních institucí.

Dluh u FÚ, ČSSZ a Zdravotní pojišťovny není v individuálních případech překážkou k poskytnutí financování!

 

1) Exportní financování:

Financování zahraniční expanze a minimalizace exportních rizik.

 • Financování zahraničních projektů-stejný komfort jako u financování domácích odběratelů
 • Působnost ve 46 pobočkách na 4 kontinentech
 • Monitoring: Ověření solventnosti zahraničního odběratele, než s ním začne klient obchodovat
 • Snížení rizik: Klient se nemusí bát platební neschopnosti nebo platební nevůle zahraničního dlužníka, jeho solventnost je ochráněna
 • Znalost místní legislativy: Detailní seznámení se zákony v každé z exportních zemí a včasné upozornění na příležitosti i rizika.
 • Změny kurzů: Realizace zahraničních plateb v měnách vašeho exportu a v kurzu při profinancování pohledávky.

 

2) Provozní financování:

Čerpáte finanční prostředky ihned po vystavení faktury a nemusíte čekat, až vám odběratel zaplatí.

 • Díky okamžitému přístupu k hotovosti se zrychlí vaše peněžní toky a vy tak můžete navýšit váš roční obrat i zisk.
 • Vaše platby budete mít pod kontrolou online 24 hodin denně-díky službě eKlient.
 • Získáte významnou konkurenční výhodu díky možnosti nabídnout vašim odběratelům delší splatnost.
 • Načerpané finance použijte jakkoliv: využijte je třeba na skonta za včasné platby vašim dodavatelům.
 • Prověření bonity a platební morálky odběratelů včetně upozornění vás na možná rizika či negativa.
 • Díky efektivní správě pohledávek dosáhneme zlepšení platební disciplíny vašich odběratelů.
 • Profinancování vašich pohledávek v bezregresním režimu a vzetí na sebe rizika jejich neúhrady.

 

3) Expresní financování:

Jako jednu z finančních služeb pro malé podnikatele s ročním obratem nad 5 mil. Kč poskytujeme rychlé proplácení faktur až do 750 000 Kč bez zbytečné administrativy a prověření!

 • Vyplníte jednoduchý formulář a připojíte vaše vydané faktury.
 • Vaše údaje zpracujeme a do 2 dnů se sejdeme k podpisu smlouvy.
 • Do 24 hodin od podpisu smlouvy uhradíme vaše faktury na účet.
 • Peníze můžete použít na cokoli-mzdy zaměstnancům, daně, pojištění, platby dodavatelům, vaše investice apod..
 • Není potřeba dokládat vaše finanční výkazy ani se vás nikdo nebude ptát po vaší bankovní historii.

Co musíte splnit?

 • Prodávat zboží nebo služby jiným podnikatelským subjektům
 • Mít aktuální faktury ve splatnosti
 • Mít splatnost vašich faktur v rozmezí 30-120 dní

Z postoupené faktury si účtujeme 1,5 % z ceny faktury měsíčně + aktuální referenční úrokovou sazbu.

 

4) Provozní financování autodopravců:

U této nabídky je náš finanční partner specialistou.

 • Vaše faktury budou změněny na okamžitou hotovost na nákup pohonných hmot, mýtného, úhradu daní, leasingu nebo servisu.
 • Jednoduché proplácení faktur bez zbytečné administrativy.
 •   Jestliže jako autodopravce jezdíte kdekoliv pro tuzemské nebo zahraniční firmy, ráno vystavená faktura je odpoledne je od nás uhrazena.

Z postoupené faktury si účtujeme 0,5-1,5% dle objemu a služeb.

Postup financování je obdobný jako u předcházejících finančních balíčků.

Pobočky: EU, USA, Asie, Pacifik

 

Správa a inkaso pohledávek

Specializujeme se na správu a odkup pohledávek po splatnosti. Jsme schopni spravovat jak celá portfolia pohledávek pro banky, tak i jednotlivé pohledávky po splatnosti pro různé finanční instituce, podnikatele i nepodnikatele. V případě, že z jakýchkoli důvodů máte již neprofinancovatelné pohledávky, Smlouvou o postoupení pohledávky (případně Mandátní smlouvou) se postaráme o jejich inkaso v maximální možné výši a v co nejkratším čase.

Veškerá inkasní činnost realizovaná námi je prováděna v terénu s přímým kontaktem s dlužníkem dle etického kodexu a v souladu s Trestním řádem ČR.
Posílání SMS zpráv, psaní „výzev s pruhem“, předžalobních upomínek, telefonické upomínání apod. chápeme, jako málo efektivní. Tyto postupy často provádí některé inkasní agentury, které tímto dávají v individuálních případech dlužníkům časový prostor manipulovat s aktivy ke ztížení inkasa. Naši inkasní pracovníci mají dlouholeté zkušenosti s prací v terénu a díky tomu jsou maximálně úspěšní.

Nově – Nabízíme výkup celých souborů zajištěních pohledávek nemovitostmi od bank, jiných hypotečních ústavů a finančních institucí a to bez omezení spodní či horní hranice nominální hodnoty pohledávek.

 • Nabízíme doprovod exekutorským úřadům při zajišťování majetku dlužníků.